Uoc LogoΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

CS255 - Programming Lab
Ενότητα: 6 
Άγγελος Μπίλας
Τμήμα Επιστήμης ΥπολογιστώνΣκοπός

Ο στόχος της άσκησης αυτής είναι να βοηθήσει στην εκμάθηση/κατανόηση (1) της αναπαράστασης προγραμμάτων στη μνήμη, (2) της μορφής και χρήσης της στοίβας, (3) προβλημάτων ασφαλείας που υπάρχουν σε σημερινά συστήματα και προγράμματα.

Background

Η άσκηση αυτή θα γίνει στα μηχανήματα x86 με λειτουργικό σύστημα GNU/Linux του τμήματος (portokali, milo, rodakino, etc.). Για θέματα της αρχιτεκτονικής του x86 και της γλώσσας assembly που χρησιμοποιεί μπορείτε να συμβουλευτείτε την online έκδοση του βιβλίου: Programming from the Ground Up, Jonathan Bartlett 2004. (Τοπικό αντίγραφο του βιβλίου για ευκολία). Ιδιαίτερα χρήσιμα θα βρείτε τα Chapter 3 και Appendix B.

Δίνεται το πρόγραμμα hello.c και το executable hello, που έχει δημιουργηθεί από το hello.c με την εντολή gcc και τις επιπλέον παραμέτρους "-static -g". Το πρόγραμμα ζητάει το όνομα σας και τυπώνει κάτι όπως το παρακάτω:

      $ hello
      What is your name?
      John
      Thank you, John.
      I recommend that you get a grade of 3 on this assignment.

Ωστόσο, ο συγγραφέας του προγράμματος έκανε το λάθος να μην ελέγχει τα όρια του array μέσα στο οποίο γίνεται η ανάγνωση του input κάνοντας το πρόγραμμα ευάλωτο σε επιθέσεις χρηστών.

Η άσκηση

Στην άσκηση αυτή πρέπει να προετοιμάσετε κατάλληλο "input" για το πρόγραμμα, ώστε να εκμεταλλεύεται το πρόβλημα αυτό και να τυπώνει:

$ hello < data
What is your name?
Thank you, John.
I recommend that you get a grade of 9 on this assignment.

Όπως μπορείτε να δείτε από τον source κώδικα του προγράμματος, έχει γραφτεί ώστε να μην δίνει 9 σε κανένα, κάτω υπό οποιαδήποτε συνθήκες. Ωστόσο, ο κώδικας είναι γραμμένος με κακό τρόπο: διαβάζει input σε ένα buffer, αλλά δεν ελέγχει αν το input χωράει στον buffer. Αυτό σημαίνει ότι input το οποίο είναι αρκετά μεγάλο σε μήκος μπορεί να κάνει overwrite άλλες σημαντικές πληροφορίες στη μνήμη του προγράμματος, και να ξεγελάσει το πρόγραμμα ώστε να δώσει βαθμό 9 σε όποιονθέλετε.

1. Απαντήστε στην παρακάτω ερώτηση

Αναφέρετε στο readme file της άσκησης σας ποιο ή ποια από τα πρώτα 8 άρθρα (articles) της Συνθήκης για το Ηλεκτρονικό Έγκλημα (Convention on Cybercrime) καθιστούν παράνομη τη χρήση επίθεσης με buffer overrun attack; Θα χρειαστεί να διαβάσετε τα αντίστοιχα άρθρα της συνθήκης και ίσως βρείτε χρήσιμη και την σχετική αναφορά με επεξηγήσεις.

2. Αναλύστε το πρόγραμμα

Πάρτε το executable hello που δίνεται και χρησιμοποιήστε τον gdb για να αναλύσετε τα διάφορα μέρη του:

 • Αναλύστε το text section χρησιμοποιώντας την εντολή "x":
      $ gdb hello
      (gdb) x/79i readString

Αντιγράψτε τις 79 γραμμές του text section σε ένα αρχείο traces και προσθέστε σχόλια στον κώδικα που να εξηγούν τι συμβαίνει. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ως αναφορά τον source κώδικα του hello.c. Μάλιστα τα σχόλιά σας μπορεί να είναι απλά να δείξετε ποιες εντολές assembly αντιστοιχούν σε ποια κομμάτια του C κώδικα. Δεν χρειάζεται να εξηγήσετε τι κάνει η κάθε γραμμή assembly κώδικα χωριστά.

 • Αναλύστε το data section με τις παρακάτω "print" εντολές:
$ gdb hello
(gdb) print &grade
(gdb) print grade

Τοποθετήστε ένα διάγραμμα του data section στο αρχείο traces δείχνοντας με ακρίβεια τις μεταβλητές που περιέχει και τις διευθύνσεις τους.

 • Αναλύστε το bss section με τις παρακάτω "print" εντολές:
$ gdb hello
(gdb) print &Name

Τοποθετήστε ένα διάγραμμα του bss section στο αρχείο traces δείχνοντας με ακρίβεια τις μεταβλητές που περιέχει και τις διευθύνσεις τους.

 • Αναλύστε το stack-frame της συνάρτησης readString. Το καλύτερο είναι να εξετάσετε το stack frame αφού η συνάρτηση έχει αρχίσει να εκτελείται και αφού έχει διαβάσει ένα όνομα στη μεταβλητή buf. Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω εντολές για αυτό το σκοπό:
$ gdb hello
(gdb) break *readString+73
(gdb) run

Δώστε ως input ένα όνομα

(gdb) print $esp
(gdb) print $ebp
(gdb) x/??b $esp # (όπου ?? είναι ο κατάλληλος αριθμός από bytes)

Τοποθετήστε ένα διάγραμμα του stack frame της readString στο αρχείο traces δείχνοντας με ακρίβεια τις τοπικές μεταβλητέςπου περιέχει, τις input παραμέτρους, και τη διεύθυνση επιστροφής της readString σε σχέση με τον stack pointer.

3. Αναγκάστε το hello πρόγραμμα να κάνει crash.

Γράψτε ένα πρόγραμμα που ονομάζεται createdata3 που δημιουργεί ένα αρχείο που ονομάζεται data3, όσο πιο απλό γίνεται, που κάνει το hello program να τερματίσει με segmentation fault (crash). Εξηγήστε στο αρχείο με τον κώδικα με ένα σύντομο σχόλιο την αρχή λειτουργίας του που προκαλεί το crash του hello.

4. Αναγκάστε το hello πρόγραμμα να τυπώσει "6".

Γράψτε ένα C πρόγραμμα που ονομάζεται createdata6 που παράγει ένα αρχείο data6, όσο πιο απλό γίνεται, που αναγκάζει το hello πρόγραμμα να τυπώσει το όνομά σας και να προτείνει ως βαθμό το "6". Μπορείτε να δείτε ότι αυτό είναι πολύ εύκολο αν το όνομα σας είναι Angelos Bilas. Ο τρόπος που μπορείτε να αναγκάσετε το πρόγραμμα σε αυτή τη συμπεριφορά είναι να κάνετε overrun τον buffer (buf) της readString και να γράψετε πάνω στη διεύθυνση επιστροφής της readString (στη στοίβα) μια άλλη (κατάλληλη) διεύθυνση μέσα στη συνάρτηση main.

5. Αναγκάστε το hello πρόγραμμα να τυπώσει "9".

Γράψτε ένα C πρόγραμμα που ονομάζεται createdata9 που παράγει ένα αρχείο data9, όσο πιο απλό γίνεται, που αναγκάζει το hello πρόγραμμα να τυπώσει το όνομά σας και να προτείνει ως βαθμό το "9". Ο τρόπος που μπορείτε να αναγκάσετε το πρόγραμμα σε αυτή τη συμπεριφορά είναι να κάνετε overrun τον buffer (buf) με μια ακολουθία τριών πραγμάτων: (1) το όνομά σας, (2) μια διεύθυνση επιστροφής που δείχνει μέσα στον buffer, και (3) ένα πολύ σύντομο πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής που αποθηκεύει το 9 στη σωστή θέση στη μνήμη και στη συνέχεια κάνει jump στο σωστό σημείο.

Για τα μέρη (6) και (9) αν το όνομά σας είναι πολύ μεγάλο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους 15 πρώτους χαρακτήρες για την άσκηση.

Bonus (10%-15%): Αναγκάστε το hello πρόγραμμα να τυπώσει "10".

Προσέξτε ότι η printf τυπώνει τον βαθμό ως char. Τι πρέπει να γίνει ώστε να τυπώσει ένα διψήφιο αριθμό?

Παρατηρήσεις για την υλοποίηση:

 1. Η άσκηση αυτή θα γίνει στα μηχανήματα x86 με λειτουργικό σύστημα GNU/Linux του τμήματος (portokali, milo, rodakino, etc.). Για θέματα της αρχιτεκτονικής του x86 και της γλώσσας assembly που χρησιμοποιεί μπορείτε να συμβουλευτείτε την online έκδοση του βιβλίου: Programming from the Ground Up, Jonathan Bartlett 2004. (Τοπικό αντίγραφο του βιβλίου για ευκολία). Ιδιαίτερα χρήσιμα θα βρείτε τα Chapter 3 και Appendix B.
 2. Για την υλοποίηση των createdata{3,6,9} δεν είναι απαραίτητη η χρήση της γλώσσας C, είστε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσετε όποια γλώσσα σας βολεύει (αρκεί να υποστηρίζεται από τα μηχανήματα, αρχιτεκτονικής x86, του τμήματος με λειτουργικό σύστημα GNU/Linux (portokali, milo, rodakino, etc.).
 3. ΜΗΝ κάνετε compile το hello.c χρησιμοποιήστε το έτοιμο hello.
 4. Σε κάποια versions του Unix, κάθε φορά που εκτελείται ένα πρόγραμμα χρησιμοποιεί και διαφορετική αρχική τιμή για τον stack pointer. Αυτό κάνει δύσκολο να συντάξει κανείς μια επίθεση όπου η return διεύθυνση βρίσκεται μέσα στη στοίβα. Ωστόσο, το πρόγραμμα hello αντιγράφει το input string από τη μεταβλητή "buf" στη μεταβλητή "Name". Θα δείτε ότι η μεταβλητή "Name" βρίσκεται πάντοτε στην ίδια θέση μνήμης όποτε τρέχει το πρόγραμμα.
 5. Σε κάποια versions του Unix, αν προσπαθήσει κανείς να εκτελέσει εντολές από το data section θα προκληθεί segmentation violation. Αυτό συμβαίνει γιατί οι σελίδες μνήμης του data section είναι by default προστατευμένες από το λειτουργικό σύστημα και δεν έχουν execute permission. Το "mprotect" system call στο πρόγραμμα hello, αλλάζει αυτή ακριβώς την συμπεριφορά.
 6. Αν προσπαθήσετε πολύ περισσότερο μπορείτε να κάνετε το πρόγραμμα να τυπώσει "10". Η άσκηση δεν σας ζητάει κάτι τέτοιο για να πάρετε το μέγιστο βαθμό.
 7. Αν προσπαθήσετε πολύ πολύ περισσότερο, μπορείτε να δημιουργήσετε input το οποίο όταν δοθεί στο πρόγραμμα hello θα λαμβάνει τον έλεγχο της process αυτού που τρέχει το πρόγραμμα σας και να προκαλέσετε κάθε είδους ζημιά. ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΑΥΤΟ! Κάτι τέτοιο αποτελεί παράβαση της υπάρχουσας νομοθεσίας για το ηλεκτρονικό έγκλημα.

Makefile

Δημιουργήστε ένα Makefile το οποίο θα περιέχει τουλάχιστον τους εξής targets:

 • make clean: σβήνει τα προσωρινά αρχεία, τα executables, και τα dataX input αρχεία.
 • make data{3,6,9}: Δημιουργεί το αρχείο data{3,6,9} αντίστοιχα.
 • make all: Δημιουργεί όλα τα αρχεία data{3,6,9}.

Logistics

 • Γράψτε το πρόγραμμα σας χρησιμοποιώντας τα εργαλεία gcc, emacs/vim/nano, gdb.
 • Χρησιμοποιήστε τον gcc με τις command line παραμέτρους "-Wall, -ansi, -pedantic" για να κάνετε preprocess, compile, assemble, και link το πρόγραμμά σας.
  • Δημιουργήστε ένα "readme" text file που περιέχει:
  • Το όνομά σας
  • Πράγματα που χειρίζεστε με διαφορετικό τρόπο από ότι ορίζει η άσκηση.
  • Μια περιγραφή της βοήθειας που είχατε από άλλους στη δημιουργία του προγράμματος σας, και σε συμφωνία με το Policies section του web page του μαθήματος.
  • (Προαιρετικά) Μία ένδειξη του πόσο χρόνο αφιερώσατε για την άσκηση.
  • (Προαιρετικά) Οτιδήποτε άλλο θέλετε να αναφέρετε
 • Σχόλια που περιγράφουν τον κώδικά σας δεν πρέπει να υπάρχουν στο readme file. Πρέπει να τα ενσωματώσετε στο κατάλληλο σημείο του προγράμματος σας.
 • Παραδώστε τα αρχεία της άσκησης: createdata{3,6,9}, traces, readme, Makefile.

Turnin

Υποβάλετε την άσκηση σας όπως αναφέρεται στο section Policies του web page του μαθήματος.

Βαθμολογία

Η βαθμολογία θα βασιστεί και στην ορθότητα αλλά και στο σχεδιασμό, όπως αναφέρεται στη σελίδα Policies του μαθήματος. Όπως πάντα, η κατανόηση της άσκησης είναι σημαντικό μέρος του σχεδιασμού.


Άδειες Χρήσης
 •Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην άδεια χρήσης Creative Commons και
ειδικότερα
Αναφορά - Μη εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγο Έργο 3.0 Ελλάδα
(Attribution - Non Commercial - Non-derivatives 3.0 Greece) 

•Εξαιρείται από την ως άνω άδεια υλικό που περιλαμβάνεται στις διαφάνειες
του μαθήματος, και υπόκειται σε άλλου τύπου άδεια χρήσης. Η άδεια χρήσης
στην οποία υπόκειται το υλικό αυτό αναφέρεται ρητώς.

Χρηματοδότηση
•Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
•Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. 
•Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.


espa

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015, 2:29 PM