1. Κατεβάστε τη βάση "world" από τη σελίδα: http://dev.mysql.com/doc/index-other.html
 2. Εισάγετε τη βάση "world" σε ένα ΣΔΒΔ (πχ τη MySQL). Το σχήμα περιέχει 3 πίνακες
  • Country: Πληροφορίες για διαφορες χώρες του κόσμου.
  • City: Πληροφορίες για πόλεις των χωρών του πίνακα Country.
  • CountryLanguage: Οι ομιλούμενες γλώσσες ανά χώρα
 3. Απαντήστε στις εξής ερωτήσεις:
  • Πόσες χώρες καταγράφονται στη Δυτική Ευρώπη (Western Europe) ;
  • Ποιες γλώσσες μιλιούνται στην Αρμενία (Armenia) ;
  • Πόσες πόλεις καταγράφονται στην Ολλανδία (Netherlands) ;
  • Σε πόσες (διακριτές) περιοχές ανήκουν οι καταγεγραμμένες πόλεις στην Ελλάδα ;

Δείτε το ERD της βάσης στο : http://users.marshall.edu/~gudivada/cs-camp/sql.html

Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 8 Ιουνίου 2014, 11:56 PM