Τίτλος μαθήματος στο Π.Σ.: Εισαγωγή στις Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων και Εργαστήριο

Πρόγραμμα σπουδών στο οποίο υπάγεται: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό

Έτος Σπουδών: 3ο

Εξάμηνο: 2ο

Κωδικός μαθήματος στο πρόγραμμα σπουδών: ΟΙΚ-3501 (ΕΒΔΟ100)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Διδακτικές ώρες: 3 ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαία x 13 διδακτικές εβδομάδες

Διδακτικές Μονάδες: 5,5 ECTS

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015, 1:03 PM