Το μάθημα δεν έχει προαπαιτούμενα, όμως η παρακολούθηση είναι πιο εύκολη για όσους έχουν γνώσεις προγραμματισμού και θεωρίας συνόλων.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015, 1:18 PM