4. Για ποιόν από τους πίνακες \(A_1 = \left[\begin{array}{rr}1&3\\1&3\end{array}\right]\) και \(A_2 = \left[\begin{array}{rr}1&-1\\1&3\end{array}\right]\) της προηγούμενης δραστηριότητας υπάρχει μία βάση του \(\mathbb{R}^2\) από ιδιοδιανύσματα; Χρησιμοποιήστε αυτά τα ιδιοδιανύσματα για να διαγωνιοποιήσετε τον πίνακα: βρείτε πίνακα \(R\) τέτοιο ώστε \(RAR^{-1}\) να είναι διαγώνιος.
Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015, 7:30 PM