Το μάθημα αποτελεί βασικό βήμα για την εξοικείωση του προπτυχιακού φοιτητή με ένα ιδιαίτερο θεατρικό είδος που δεν έχει ακόμα αποτελέσει αντικείμενο ενδελεχούς επιστημονικής έρευνας σε όλη του την πορεία και την έκταση.

Η ύλη του στοχεύει σε μια πρώτη αλλά ουσιαστική επαφή των φοιτητών με βασικά προβλήματα και ζητούμενα της θεατρολογικής έρευνας στην Ελλάδα. Η σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με πρακτικούς ερευνητικούς στόχους και η κατανόηση της συνολικής εικόνας του θεατρολογικού ερευνητικού έργου στην Ελλάδα έχει στόχο να δώσει στο φοιτητή το έναυσμα για να ασχοληθεί με έναν τομέα των ανθρωπιστικών σπουδών που δεν είναι ακόμα κορεσμένος, που δεν έχει ερευνητικά εξαντληθεί και όπου υπάρχουν πολλά ακόμη να γραφούν και να γίνουν.

Στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από την πλευρά των φοιτητών της αλληλεπίδρασης του νεοελληνικού θεάτρου με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό και αμερικανικό μέσω του είδους της Επιθεώρησης την οποία καταχρηστικά ονομάζουμε ελληνική ή αθηναϊκή. Αντίστοιχα, η αλληλεπίδραση του θεάτρου με τη λογοτεχνία και τις υπόλοιπες τέχνες αλλά και η απεξάρτησή της από αυτές θα απασχολήσει τους φοιτητές κατά τη διάρκεια των παραδόσεων, σε συνάρτηση και με τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές εξελίξεις στη χώρα και την υδρόγειο.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

• κατανοεί τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά των επιθεωρησιακών παραστάσεων

• κάνει χρήση των εργαλείων και των τεχνικών έρευνας πεδίου της θεατρολογικής έρευνας με στόχο την ανάδειξη των επιθεωρησιακών κειμένων που λανθάνουν ή που βρίσκονται περιφρονημένα σε βιβλιοθήκες και αρχεία.

• διακρίνει τα βασικά αισθητικά και ιδεολογικά ρεύματα αλλά και τις κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες από τις οποίες επηρεάστηκαν οι παραστάσεις και να μπορεί να καταδείξει τα σημάδια τους.

• Κατανοήσει τη θεατρική λειτουργία σε αντίστοιχες σημερινές παραστάσεις όχι μόνο Επιθεώρησης αλλά κάθε είδους θεάτρου, ακόμα και αρχαίου δράματος. Να μπορεί να εντοπίζει αβλεψίες και λάθη όχι μόνο στο βερμπαλιστικό δημοσιογραφικό λόγο αλλά ακόμα και σε ερευνητικές εργασίες συναδέλφων του και να εντοπίζει ερευνητικά ή μεθοδολογικά κενά, να τα διορθώνει και, όπου είναι δυνατόν, να τα συμπληρώνει.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015, 7:34 PM