Βασικά εγχειρίδια:

  • «Physical Principles of Electron Microscopy: An Introduction to TEM, SEM, and AEM» - Ray Egerton (2005)
  • «Transmission Electron Microscopy: A Textbook for Materials Science» - D.B. Williams, C.B. Carter - Plenum Press, New York, (1996)

Χρήσιμοι εξωτερικοί σύνδεσμοι:

Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2015, 6:44 PM