Γενικά στοιχεία για το μάθημα

Τίτλος Μαθήματος: Χημεία και σύγχρονα θέματα διατροφής

Προγραμμα σπουδών στο οποίο υπάγεται: Τμήμα Χημείας

Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό

Έτος Σπουδών: 4ο

Εξάμηνο: 8o

Διδακτικές ώρες: 4 ώρες διδασκαλίας x 15 διδακτικές εβδομάδες

Τύπος μαθήματος: Ελεύθερη Επιλογή

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 21 Σεπτέμβριος 2015, 4:00 μμ