Περιγραφή μαθήματος - Στόχοι

Περιγραφή μαθήματος: Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξημένο επιστημονικό ενδιαφέρον σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις διατροφής και υγείας. Το ενδιαφέρον αυτό οφείλεται στο σημαντικό ρόλο που παίζει η διατροφή καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Ο ρόλος αυτός επηρεάζει την ανάπτυξη του σώματος κατά την παιδική ηλικία, τον κίνδυνο για οξείες και χρόνιες ασθένειες καθώς και τη διατήρηση των φυσιολογικών βιολογικών διαδικασιών. Ένας σημαντικός στόχος αυτού του μαθήματος είναι να συμβάλει στην ενημέρωση και βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ διατροφής και των μοριακών διαδικασιών δράσης των τροφίμων. Το μάθημα αυτό είναι χρήσιμο σε κάθε σκεπτόμενο σύγχρονο άνθρωπο και απαραίτητο σε όλους όσους ενδιαφέρονται για τη σχέση διατροφής και υγείας. 

Περιεχομένα μαθήματος:
Κεφάλαιο 1 -  Kατηγορίες Τροφίμων
Κεφάλαιο 2 -  Φυσικοχημικές και Βιοχημικές Μεταβολές των Θρεπτικών Συστατικών των Τροφίμων
Κεφάλαιο 3 -   Πρόσθετα Τροφίμων Χρώματος ή Γεύσης
Κεφάλαιο 4 -   Σύνδεση της διατροφής με τη βιοχημεία και φυσιολογία του οργανισμού σε διάφορες νόσους
Κεφάλαιο 5 -   Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα - Νανοτεχνολογία και Τρόφιμα
Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 21 Σεπτέμβριος 2015, 4:24 μμ