Τίτλος μαθήματος και Κωδικός μαθήματος στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών:

ΜΕΜ102 Γεωμετρία και Γραμμική Άλγεβρα


Λέξεις κλειδιά:

Γεωμετρικά διανύσματα, αναλυτική γεωμετρία, ευθεία, επίπεδο.

Γραμμικές εξισώσεις, πίνακες, απαλοιφή Gauss, γραμμική ανεξαρτησία, ορίζουσα, ιδιοτιμές, ιδιοδιανύσματα.


Επίπεδο μαθήματος:

Προπτυχιακό, 1ο εξάμηνο.


Τύπος μαθήματος:

Υποχρεωτικό, εισαγωγικό


Διδακτικές ώρες:

4 ώρες διαλέξεων και 2 ώρες εργαστηρίου \(\times\) 13 εβδομάδες

Γλώσσα διδασκαλίας:

Ελληνική


Μονάδες ECTS στο πρόγραμμα σπουδών:

8 μονάδες ECTS, 5 διδακτικές μονάδες
Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015, 10:06 AM