Γεωμετρία και Γραμμική Άλγεβρα, Σημειώσεις Χ.Κουρουνιώτη

Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα, G.Strang, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών

Γραμμική Άλγεβρα και Εφαρμογές, G.Strang, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

Μία Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα, Βάρσος κ.ά., ΣΟΦΙΑ.


Linear Algebra: Concepts and Methods, M.Anthony and M.Harvey, Cambridge University Press


Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015, 10:12 AM