Γενικά στοιχεία για το μάθημα

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνία και υγεία

Προγραμμα σπουδών στο οποίο υπάγεται: Ιατρική Σχολή

Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό 

Έτος Σπουδών: 1ο 

Εξάμηνο: 1o 

Τύπος μαθήματος: Yποχρεωτικό

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 23 Νοέμβριος 2015, 12:36 μμ