Περιεχόμενο μαθήματος και στόχοι

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Η αλληλεπίδραση κοινωνικών συνθηκών, υγείας του πληθυσμού και οργάνωσης (και ανάπτυξης) των υπηρεσιών υγείας 
 • Εξέλιξη της ιατρικής και των συστημάτων υγείας 
 • Το Κράτος Πρόνοιας και η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 
 • Δομές και λειτουργία των υπηρεσιών υγείας, στην Ελλάδα και αλλού 
 • Η κοινωνία που αλλάζει και οι προοπτικές των συστημάτων υγείας 
 • Οι Δείκτες Υγείας στην Ελλάδα 
 • Το ΒιοΙατρικό και ΒιοΨυχοΚοινωνικό υπόδειγμα 
 • Οι βιολογικοί, οι συμπεριφορικοί και οι κοινωνικοί προσδιοριστές της υγείας 
 • Δείκτες κοινωνικής ανισότητας στην υγεία 
 • Νόσος και Υγεία, Φυσική Πορεία της Νόσου και Πρόληψη 
 • Προαγωγή Υγείας και πρόληψη 
 • Δημόσια Υγεία, Νέα Δημόσια Υγεία, Οικολογική Δημόσια Υγεία 
 • Η κοινωνιολογική ερμηνεία της ιατρικής, της υγείας και της ασθένειας 
 • Υποκειμενικές προσεγγίσεις της ασθένειας, χρόνιες ασθένειες 
 • Θεσμική προσέγγιση της οργάνωσης της ιατρικής περίθαλψης 

Μαθησιακοί στόχοι

 • Να γνωρίσουν οι φοιτητές την εξέλιξη της ιατρικής σκέψης, τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία και την οργάνωση των υπηρεσιών υγείας 
 • Να κατανοήσουν της αρχές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, της πρόληψης και της προαγωγής της υγείας 
 • Να εξοικειωθούν με της υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα
 • Να γνωρίσουν τη συμβολή της κοινωνιολογίας και της ανθρωπολογίας της υγείας στην ερμηνεία της υγείας και της ασθένειας
 • Να εξοικειωθούν με ρόλους άλλων επαγγελματιών υγείας και συμβολή ομάδας υγείας 
 • Να εκπαιδευτούν στην ολιστική προσέγγιση και διεπιστημονική συνεργασία (ασθενο-κεντρική θεώρηση των προβλημάτων υγείας που απασχολούν τον
  ασθενή και την οικογένεια και πώς οι κοινωνικοί προσδιοριστές την επηρεάζουν). 

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 30 Μάρτιος 2016, 12:06 μμ