Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  • Σημειώσεις του μαθήματος 
  • Βιβλίο Κοινωνία και Υγεία Τούντας, Εκδόσεις ΟΔΥΣΣΕΑΣ, Αθήνα 2000 
  • Διαφάνειες των διαλέξεων 

Last modified: Monday, 23 November 2015, 12:45 PM