Τίτλος μαθήματος: Μηχανική μάθηση

Κωδικός: ΗΥ-577

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών: Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών

Επίπεδο σπουδών: Μεταπτυχιακό


Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015, 10:05 AM