Για την παρακολούθηση του μαθήματος προαπαιτούνται τα μαθήματα Εισαγωγή στην Ψυχολογία ή Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015, 11:22 AM