Τίτλος μαθήματος στο Π.Σ.: Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Τύποι εκπαιδευτικού υλικού: Παρουσίασεις

Μέθοδος διδασκαλίας: Διδασκαλία καθ΄ έδρας.

Πρόγραμμα σπουδών στο οποίο υπάγεται: Οικονομικό Τμήμα

Επίπεδο Μαθήματος/Κύκλος Σπουδών: Προπτυχιακό/Πρώτος κύκλος σπουδών

Έτος Σπουδών: 1ο

Εξάμηνο: 1o

Κωδικός μαθήματος στο πρόγραμμα σπουδών: ΟΙΚ1002

Διδακτικές ώρες: 39 ώρες

Δομή και συχνότητα διδασκαλίας: Διαλέξεις: 2 φορές την εβδομάδα

Τύπος μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Διδακτικές Μονάδες: 5,5 ECTS

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση και πρόοδος

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2016, 11:41 AM