Γενικά στοιχεία για το μάθημα

Τίτλος Μαθήματος: Οργανική Χημεία Ι

Προγραμμα σπουδών στο οποίο υπάγεται: Τμήμα Χημείας

Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό

Έτος Σπουδών: 1ο

Εξάμηνο: 2o

Διδακτικές ώρες: 4 ώρες διδασκαλίας x 15 διδακτικές εβδομάδες

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 18 Ιανουάριος 2016, 1:30 μμ