Στοιχεία διδάσκοντα

Όνομα διδάσκοντα:Βασιλικογιαννάκης Γεώργιος
Τηλέφωνο:+30 2810 545074
Τηλέφωνο Εργαστηρίου:+30 2810545086
Fax:+30 2810 545001
e-mail::vasil@chemistry.uoc.gr

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 18 Ιανουάριος 2016, 1:50 μμ