• Τίτλος Μαθήματος στο Π.Σ.: Αλγόριθμοι Γράφων
  • Προγραμμα σπουδών στο οποίο υπάγεται: Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών 
  • Περιοχή: Αλγοριθμική και Ανάλυση Συστημάτων
  • Διδακτικές Μονάδες: 4
  • ECTS: 6
  • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό 
  • Κωδικός Μαθήματος στο Πρόγραμμα σπουδών: ΗΥ-583
  • Δικτυακός Τόπος μαθήματοςhttp://www.csd.uoc.gr/~hy583/


Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016, 11:18 AM