ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Στα λεπτά 37-39 της διάλεξης, στην ανάλυση του 4ου βήματος, αναφέρονται εκ παραδρομής οι όροι "ταυτίζουσα-μη ταυτίζουσα συσχέτιση" αντί των όρων "ολική συμμετοχή - μερική συμμετοχή". Οι σχετικές διαφάνειες είναι σωστές και αναφέρουν τους ορθούς όρους.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021, 7:01 PM