ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Στα λεπτά 37-39 της διάλεξης, στην ανάλυση του 4ου βήματος, αναφέρονται εκ παραδρομής οι όροι "ταυτίζουσα-μη ταυτίζουσα συσχέτιση" αντί των όρων "ολική συμμετοχή - μερική συμμετοχή". Οι σχετικές διαφάνειες είναι σωστές και αναφέρουν τους ορθούς όρους.

Last modified: Tuesday, 9 February 2021, 7:01 PM