Στο βίντεο οι τρεις συσχετίσεις της λύσης που προκύπτει από την κανονικοποίηση (Λύση Ι) φαίνονται ως μη ταυτίζουσες, ενώ πρέπει να είναι ταυτίζουσες, επομένως οι συνδετικές γραμμές στο ΔΟΣ πρεπει να είναι συνεχείς.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021, 7:02 PM