Οι φοιτητές που καταναλώνουν Εσπρέσσο είναι 120, όχι 40 όπως λέει το video. Μπορεί να δειχθεί ότι εκείνοι που πίνουν αποκλειστικά και μόνο Εσπρέσσο είναι τελικά 40.


Last modified: Tuesday, 9 February 2021, 7:04 PM