Κατηγορία: Προπτυχιακό 
Περιοχή(ές): Μαθήματα Κορμού 
ECTS: 8 
Προαπαιτούμενα: Διακριτά Μαθηματικά (HY-118), Δομές Δεδομένων (HY-240) 

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016, 11:00 AM