Γενικά στοιχεία για το μάθημα

Τίτλος Μαθήματος: Εργαστήριο Φυσικοχημείας Ι

Προγραμμα σπουδών στο οποίο υπάγεται: Τμήμα Χημείας

Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό

Έτος Σπουδών: 2ο

Εξάμηνο: 2o

Διδακτικές ώρες: 4 ώρες διδασκαλίας x 15 διδακτικές εβδομάδες

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 12 Απρίλιος 2016, 4:32 μμ