Πατήστε στο σύνδεσμο Lecture1_Intro.pdf για να δείτε το αρχείο.