Πατήστε στο σύνδεσμο Lecture2.pdf για να δείτε το αρχείο.