Πατήστε στο σύνδεσμο Lecture4.pdf για να δείτε το αρχείο.