Πατήστε στο σύνδεσμο Lecture5.pdf για να δείτε το αρχείο.