Πατήστε στο σύνδεσμο Lecture6.pdf για να δείτε το αρχείο.