Πατήστε στο σύνδεσμο Lecture8.pdf για να δείτε το αρχείο.