Πατήστε στο σύνδεσμο Lecture11.pdf για να δείτε το αρχείο.