Πατήστε στο σύνδεσμο Lecture12.pdf για να δείτε το αρχείο.