Πατήστε στο σύνδεσμο Lecture13.pdf για να δείτε το αρχείο.