Πατήστε στο σύνδεσμο Lecture14_part2.pdf για να δείτε το αρχείο.