Πατήστε στο σύνδεσμο Lecture16.pdf για να δείτε το αρχείο.