Πατήστε στο σύνδεσμο Lecture17.pdf για να δείτε το αρχείο.