Πατήστε στο σύνδεσμο Lecture19.pdf για να δείτε το αρχείο.