Πατήστε στο σύνδεσμο Lecture22.pdf για να δείτε το αρχείο.