6.Πρόγραμμα βασιζόμενο στη μέθοδο της δημιουργικής επίλυσης προβλήματος

6.Πρόγραμμα βασιζόμενο στη μέθοδο της δημιουργικής επίλυσης προβλήματος