Εισαγωγή Ι: Δεδομένα - Παρουσίαση

Εισαγωγή.

Η πληροφορία ως έννοια.

Δεδομένα.

Δεδομένα στην Πληροφορική.

Τύποι Δεδομένων.

Δομές Δεδομένων

Βάσεις Δεδομένων.

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Πατήστε στο σύνδεσμο 1. Εισαγωγή Ι Δεδομένα - Παρουσίαση.pdf για να δείτε το αρχείο.