Πατήστε στο σύνδεσμο 3. Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων Κειμεν.pdf για να δείτε το αρχείο.