ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΒΔ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Πατήστε στο σύνδεσμο 5. Παραδείγματα Σχεδίασης Βάσεων Δεδομένων – Απαιτ.pdf για να δείτε το αρχείο.