Πατήστε στο σύνδεσμο Countries_Adjectivals_demonyms.zip για λήψη του αρχείου.