Πατήστε στο σύνδεσμο Κεχρης_ασκ.2_σελ.251_initial.xlsx για να δείτε το αρχείο.