Πατήστε στο σύνδεσμο ReportLayout.xls για να δείτε το αρχείο.