Πατήστε στο σύνδεσμο mysql_queries_examples.txt για να δείτε το αρχείο.