Παραδείγματα queries

Queries για τη βάση δεδομένων

Click mysql_queries_examples.txt link to view the file.