Πατήστε στο σύνδεσμο 11. Παραδείγματα SQL με τη MySQL.pdf για να δείτε το αρχείο.